Cold Calling

Cold Calling

De cold calling is afgestemd op uw specifieke behoefte. Attendus verzorgt voor u de belacties die voortkomen uit een eerder contact, of belacties die nodig zijn om nieuwe contacten aan te gaan. Op basis van uw bellijst benadert Attendus deze contacten op een deskundige manier, waarbij er oprechte aandacht geven wordt aan deze contacten.

De cold calling wordt ook altijd vergezeld van heldere rapportage in de vorm van een kort verslag van elk gevoerd gesprek, waardoor u op elk gewenst moment zelf aan de slag kunt met de opvolging van nieuwe contacten. Bovendien bouwt u zo een mooie bron van marktinformatie op.