"Acquisitie met aandacht garandeert u meer omzet"

SALESTARGET:
DE TOOL DIE JOU HELPT BIJ OMZETGROEIBinnen Attendus gebruiken we de software van SalesTarget voor al onze opdrachtgevers. Richard Stolk, oprichter van Attendus. 'De tool geeft ons de mogelijkheid om optimaal samen te werken met Marketing en Sales aan de kant van onze opdrachtgevers'.

Marketing, selecteren en genereren van Outbound en Inbound leads
Attendus, kwalificeren leads en maken van afspraken
Sales, opvolgen leads en scoren van orders

Wat is SalesTarget?

SalesTarget is een cloud based software platform. Binnen dit platform werken Marketing, Attendus en Sales gezamenlijk aan dezelfde omzetdoelstelling. Binnen SalesTarget is er maar één doel, het verhogen van jouw omzet. Marketing selecteert en genereert leads, Attendus kwalificeert de leads en maakt afspraken en Sales volgt de afspraken op en scoort de orders.

Binnen SalesTarget wordt de omzetdoelstelling op een inzichtelijke manier gevisualiseerd. Ook berekent de software automatisch de te verwachten omzet en hoe deze omzet verder verhoogd kan worden. John Wierda, oprichter en CEO van SalesTarget, drukt het proces als volgt uit: 'Marketing, Attendus en Sales werken gezamenlijk aan dezelfde omzetdoelstelling'.

Waarom we voor SalesTarget hebben gekozen?

De samenwerking met Marketing en Sales aan de kant van de opdrachtgever is niet de enige reden waarom we voor SalesTarget hebben gekozen. Een andere reden is de focus op potentiële A-Klanten waardoor het eenvoudiger wordt om de gestelde omzetdoelstelling te realiseren.

Daarnaast zijn we door de Predictive Lead Scoring minder tijd kwijt aan het kwalificeren. De leads die op een link in de e-mail hebben geklikt en die de website hebben bezocht komen automatisch met de hoogste prioriteit naar voren. De gesprekken voor onze mensen zijn hierdoor leuker, inhoudelijker en leiden in minder tijd tot een afspraak. Als laatste maken we nu niet alleen afspraken maar we geven ook inzicht in de omzetpotentie.

1. Samenwerking met Marketing en Sales
2. Focus op potentiële A-Klanten, hogere potentiële omzet
3. Minder kwalificatie tijd, dus lagere kosten opdrachtgever
4. Naast afspraken voor Sales ook inzicht in omzetpotentie

De 8 stappen naar omzetgroei van Attendus

1. Omzetdoelstelling
Het bepalen van de omzetdoelstelling is de eerste stap in het laten groeien van je omzet. Op basis van de gemiddelde orderwaarde wordt het aantal afspraken en potentiële klanten bepaalt, waarna je gemakkelijk het doel zou moeten kunnen behalen.

2. Klantenanalyse
Laat SalesTarget je potentiële en bestaande klanten analyseren. Vervolgens zullen wij deze klanten verdelen in A, B, C en D-klanten op basis van omzet. De kenmerken van deze klanten, op basis van onder andere rechtsvorm, branche en marktsegment, zijn uitgangspunt voor de selectie van de juiste potentiële A-klanten.

3. Outbound
We gaan aan de slag met de potentiële A-klanten uit de klantenanalyse. We nemen telefonisch contact met ze op en achterhalen de juiste contactpersoon en tevens de potentiële omzet die we bij dit bedrijf kunnen bereiken.

4. Inbound
Anonieme gegevens van bezoekers van onze website en ingevulde formulieren worden direct aan SalesTarget toegevoegd. Deze worden allemaal automatisch gekwalificeerd en vervolgens wordt er telefonisch contact gelegd.

5. Predictive Lead Scoring & Potentiële Omzet
Het gedrag van de contactpersoon van een potentiële klant wordt vertaald naar de Predictive Lead Score. Deze score bestaat uit een aantal onderdelen.

- Call Score (tijdsduur en gang van zaken tijdens het telefoongesprek)
- E-mail Score (is de e-mail geopend en is er geklikt in de mail?)
- Website Score (het aantal bezochte pagina's en de duur van het bezoek)
- Marketing Automation Score (zijn de e-mails geopend en is er geklikt in de mails?)

Vervolgens wordt deze score vertaald naar een percentage en vermenigvuldigd met de potentiële omzet om zo de omzetverwachting te berekenen.

6. Afspraken
Uiteindelijk doel van de MQL fase is het maken van afspraken. Samen met Sales wordt er overlegd wanneer een afspraak gemaakt kan worden. De leidraad die we hiervoor gebruiken is het B.A.N.T. principe. B.A.N.T; staat voor Budget, Authority, Need & Timeframe.

7. Orders
Het uiteindelijke doel van ieder bedrijf is het scoren van orders en de omzet die daarbij komt kijken. Wat is de huidige omzet en wat zit er nog aan te komen dit jaar? Welke Sales zit op target en wie loopt er nog achter?

8. Leer en verbeter
Maandelijks bespreken we de rapportages van de vorige maand. Hierin kunnen we onder andere de statistieken bekijken. Wat was de geplande omzet, hoeveel omzet hebben we gedraaid en hoe kunnen we nog beter worden.